Ανακοίνωση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Γυαλιά Βαρικού» της Κτηματικής Περιοχής Λιτοχώρου του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Κληροδοτήματος Αθ. Μπάκα»