Ανακοίνωση για υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους δήμους

Ανακοίνωση για υποβολή  αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους δήμους

Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους δήμους.

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr), παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα, διακριβώνοντας τυχόν αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους μεταξύ, αφενός των στοιχείων Ε9 και αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ,  να δηλώσουν τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας του/των ακινήτων τους, έως τις 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών και φόρων, αλλά και των προστίμων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την μη υποβολή, ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης