Ανακοίνωση βολών το διάστημα 16-31 Ιανουαρίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 16 έως 31 Ιανουαρίου 2023 θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Αρμάτων και στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:

Επιπλέον, οι περιοχές: Ι.Μ.ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ-ΥΨΩΜΑ ΜΟΑΛΝΤΑΚΟΥ-ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ-ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για το Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:

.