Ανακοίνωση βολών στο Πεδίο Βολής Λιτοχώρου (11-31 Ιανουαρίου 2021)

 

Aπό  11έως και 31 Ιανουαρίου 2021και από ώρα 08:00 έως 20:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων, ΕΕ/Π και εκρήξεις στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου.

Συγκεκριμένα οι περιοχές:  :Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΤ- ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ. ΡΕΜΑ -ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ- ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥΚΙ-ΥΨΩΜΑ   ΑΛΑΤΑΡΙΑ- ΑΡΑΠΗ. ΡΕΜΑ- ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες.

Ο διάπλους στην παρακείμενη θαλάσσια περιοχή πρέπει να αποφεύγεται  καθώς θα εκτελούνται πυρά όπλων ευθυτενούς καμπύλης τροχιάς έως πέντε χιλιάδων ποδών πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.