Ανακοίνωση βολών στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου και το πεδίο βολής φορητού οπλισμού Λιτοχώρου το διάστημα 03-31 Οκτωβρίου 2022

Σας γνωρίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 03 έως και 31 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο Πεδίο βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και στο πεδίο βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές: Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ- ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τις βολές Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:

Οι περιοχές: ΥΨ.ΥΨΩΜΑ – ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ- ΓΟΥΡΝΙΕΣ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τις στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω
στίγματα:

.