Ανακοίνωση βολών στο πεδίο βολής αρμάτων και το πεδίο βολής φορητού οπλισμού Λιτοχώρου (8 – 31 Ιανουαρίου 2024)

boles

Συνημμένα αρχεία