Έκφραση ευχαριστιών Επιτροπής Φιλανθρωπικής Δράσης Δήμου Δίου-Ολύμπου

Έκφραση ευχαριστιών Επιτροπής Φιλανθρωπικής Δράσης Δήμου Δίου-Ολύμπου

 

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικής Δράσης, που είχε συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 174/21 Απριλίου 2020 απόφαση του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και είχε ως έργο τη συλλογή οικονομικής βοήθειας, αντικειμένων πρώτης ανάγκης και υλικών, καθώς και την καταγραφή εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών για την αποκατάσταση της οικίας της οικογένειας συνδημότη, η οποία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά την 17η Απριλίου 2020,

ευχαριστεί θερμά

όλους, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στο έργο της, που είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση σε σημαντικό βαθμό της οικίας της οικογένειας του συνδημότη μας.

 

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές!

Για την Επιτροπή

Σοφία Ζουρζούρα
Αντιδήμαρχος Δίου-Ολύμπου