Συμμετέχω στον Σχεδιασμό

Έρευνα Μετακινήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την περιοχή ευθύνης του, ενός σχεδίου που θαεπιχειρήσει να προδιαγράψει το πλαίσιο των μελλοντικών παρεμβάσεων στον κοινόχρηστο χώρο, που θα διαμορφώσουν ασφαλείς και βιώσιμες συνθήκες κινητικότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου.

Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης και πραγματοποιεί συλλογή δεδομένων κινητικότητας μέσα από έρευνες μετακινήσεων, μετρήσεις φόρτων και στάθμευσης, αξιολόγηση πεζοδρομίων κ.ά. Από την ανάλυση των συγκεκριμένων στοιχείων θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους, όσο και για το ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας λοιπόν, πραγματοποιεί έρευνα για την ιχνηλάτιση των υφιστάμενων χαρακτηριστικών κινητικότητας των κατοίκων (ώρες μετακίνησης, κριτήρια επιλογής μέσου, σκοπό μετακίνησης κ.τ.λ.), μέσω της οποίας, στοχεύει να αποκτήσει για πρώτη φορά πρωτογενή δεδομένα για τα χαρακτηριστικά μετακινήσεων των πολιτών και τις προτιμήσεις τους, γεγονός που θα του προσφέρει καθοριστικό πλεονέκτημα κατά το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης των λύσεων.

Παρακαλούμε πολύ να διαθέσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ώστε να βοηθήσετε το Δήμο να εντοπίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των καθημερινών σας μετακινήσεων και να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες σας.

Για το ερωτηματολόγιο Έρευνας Μετακινήσεων που έχει ως στόχο να βοηθήσετε το Δήμο να κατανοήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των καθημερινών σας μετακινήσεων μπείτε στο link:

Σύνδεσμος έρευνας: https://forms.gle/46zuk9KACY6kAmvdA

Ή διαφορετικά σκανάρετε με το κινητό σας το ακόλουθο QR code

Βοηθήστε το Δήμο να καταλάβει τις πραγματικές σας ανάγκες!

.

Έναρξη έρευνας για το Δήμο Δίου – Ολύμπου

.

Δεύτερη έρευνα για το όραμα και τις προτεραιότητες του ΣΒΑΚ Δήμου Δίου-Ολύμπου

Κλικ εδώ για τη 2η έρευνα

.

Διαβούλευση προσχεδίου μέτρων ΣΒΑΚ Δήμου Δίου Ολύμπου

.