Πρόκληση Υποβολής Προσφορών

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την υπηρεσία «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης », προϋπολογισμού 1.686,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία...

More info

Καταβολές προνοιακών προγραμμάτων

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει πως εντός της τρέχουσας εβδομάδας καταβάλλονται μια σειρά από επιδόματα και παροχές. Αναλυτικά : το Επίδομα Παιδιού καταβάλλεται την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου σε όλους όσοι υπέβαλλαν φέτος αίτηση Α21, έχει εκκαθαριστεί η φετινή...

More info

Πρόσληψη πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ) ΙΔΟΧ

Για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ) Δημάρχου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης...

More info

19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου καλωσορίζει στο Λιτόχωρο το 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (29/9 – 2/10/2019). Το 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο καλωσορίζει ο Δήμος Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο, από την Κυριακή 29/9 έως και την Τετάρτη 2/10/2019...

More info

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Λιτοχώρου

Στο Λιτόχωρο και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, σήμερα στις 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δίου – Ολύμπου, ύστερα από την 08/04-09-2019  έγγραφη...

More info

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 81 και 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της...

More info

Εγκαίνια Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων

Σας προσκαλούμε στην τελετή εγκαινίων της 17ης έκθεσης αγροτικών προϊόντων, τεχνολογίας & οικοτεχνίας που θα πραγματοποιηθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 19.00μμ στο Δημοτικό Γήπεδο Καρίτσας. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία...

More info

Πρόσληψη τεσσάρων Ειδικών – Επιστημονικών Συνεργατών ΙΔΟΧ

«Για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Ειδικών – Επιστημονικών Συνεργατών  με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης...

More info

Προθεσμία για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 16/9/2019

Προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου υπενθυμίζει ότι, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019, τεύχος Α΄), δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών με ιδιαίτερα...

More info

Ορισμός Αντιδημάρχων

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 μέχρι και 30-09-2020 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της...

More info

Πρόσληψη με σύμβαση δύο (2) μηνών Οδηγών/Συνοδών Απορριμματοφόρων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με τις ειδικότητες : ΔΕ Οδηγών...

More info

Μίσθωση αλιευτικού οικίσκου στο Χωριό των Ψαράδων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 Τ.Κ. 602 00-ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Ολ. Δεληγιάννη Τηλέφωνο: 2352350149 Φαξ: 2352350128 Λιτόχωρο 08-07-2019 Αριθμ. Πρωτ. 11751 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Έχοντας υπόψη: Τις αριθμ...

More info