Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Περίοδος: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023 Δημήτρης Πατσιαρίκας, Πρόεδρος Ο.Ε.Αθανάσιος Καλαϊτζής, μέλοςΓεώργιος Καραλής, μέλοςΟυρανία Κατσαμάκα, μέλοςΝικόλαος Λαμπονίκος, μέλοςΔημήτρης Μυλωνέρος, μέλοςΓιάννης Πούλιος, μέλος ..

More info

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ν. 3852, άρθρο 72) 1.Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου β)...

More info