Σύσταση & ρόλος Επιτροπής

Σύσταση & ρόλος Επιτροπής

Σε κάθε δήμο συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες: α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας...

More info

Μέλη

Μέλη

Τακτικά μέλη Ουρανία Κατσαμάκα, πρόεδροςΟλυμπία Δαδούλη, μέλοςΔέσποινα Παρουσιάδου, μέλοςΤζωρτζίνα Γαβριηλίδου, μέλοςΜαρία Παπαθανασίου, μέλοςΓιώργος Παυλίδης, μέλοςΑρετή Μποταΐτη, μέλος .

More info