Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία Ανακοίνωση-για-προθεσμία-31-08-2022-09-09-2022 (333 kB)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ (472 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-2-ΔΕ-ΥΕ (134 kB)ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ (137...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟ-ΜΗΤΡΩΟ- (50 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-ΡΖ9ΑΩ9Δ-51Η (230 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΑΛΙΟΣ-ΝΕΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ (44 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)9Ρ4ΘΩ9Δ-ΛΒΙ (125 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ . ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ-2 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-3 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου-2 (52...

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: Εργάτες Πυροπροστασίας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-2 (50 kB)Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ (51 kB)ανακοίνωση-τρείς-μήνες-πυρασφάλεια-Ω814Ω9Δ-ΧΝΗ-1 (145 kB)

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λιτοχώρου και το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Ειδικότητα: ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρου Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων . Συνημμένα αρχεία ΑΙΤΗΣΗ ΔE Χειριστών μηχανημάτων (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-TE-Βρεοφονηπιοκόμων (51...

More info

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (180 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (411 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (483 kB)Ανακοίνωση-ΨΨ8ΓΩ9Δ-Λ91 (231 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-Συνοδοί-Απορριμματοφόρου (52 kB)Ανακοίνωση-90Ι7Ω9Δ-ΙΥΒ (231 kB)

More info

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου, καθώς...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 13 ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (180 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (411 kB)ΑΙΤΗΣΗ- (485 kB)Ανακοίνωση-ΨΒΠ7Ω9Δ-ΧΓΥ (249 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου του Δήμου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (70 kB)Ανακοίνωση-2μηνα-ΩΧΟ5Ω9Δ-Δ3Ρ (137 kB)

More info