Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου του Δήμου

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-12ΜΗΝΟ (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (70 kB)Ανακοίνωση-2μηνα-ΩΧΟ5Ω9Δ-Δ3Ρ (137 kB)

More info

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηναία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, λήγει την Δευτέρα 11/10/2021. Διαβάστε περισσότερες...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας 13 ατόμων στο τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης-1 (50 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΕ-ΣΥΝΟΔΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΥ (52 kB)ΑΙΤΗΣΗ-ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (ΣΟΧ 1/2021)

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου (45 kB)Παράρτημα_με_οδηγίες_συμπλήρωσης_της_αίτησης (75 kB)ΩΓΔ9Ω9Δ-3ΔΣ (394 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 12 υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2 μηνών) στην υπηρεσία Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: .. Συνημμένα αρχεία Υπεύθυνη-δήλωση (50 kB)Υπεύθυνη-δήλωση-ότι-δεν-για-κώλυμα-απασχόλησης (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ (70 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΜΗΝΑ-60Λ6Ω9Δ-Ω11 (139 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 18 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα: . Συνημμένα αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (269 kB)ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1 (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-2 (70 kB)Ανακοίνωση-Ψ26ΕΩ9Δ-ΔΤΧ (140 kB)

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 2 µηνών, 10 ατόµων στην υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο ακόλουθο έγγραφο: Βρείτε την σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στα ακόλουθα αρχεία: . .. . Συνημμένα αρχεία ΥΠΕΥΘΗΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ (50 kB)ΑΙΤΗΣΗ-1 (70 kB)Ανακοίνωση-δίμηνα-607ΑΩ9Δ-893 (269...

More info

Ανακοίνωση πρόσληψης 11 υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στη συνημμένη ανακοίνωση: . Συνημμένα αρχεία 5-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΡΘΡΟΥ-8-ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ-ΚΩΔΙΚΑ (52 kB)4-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ-ΑΔΡΕΥΣΗΣ (49 kB)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-6ΨΒΨΩ9Δ-82Ι (201 kB)

More info