ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΩΟ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΩΟ (2 MB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (98 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (74 kB)

More info

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνημμένα αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (107 kB)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (98 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (71 kB)

More info

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020

Παρακατω επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020 μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑMΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Συνημμένα αρχεία ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑMΟΡΦΩΜΕΝΟΣ...

More info

Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2020

Παρακάτω επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2020 Απορριπτέοι κωδικός 100 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ Συνημμένα αρχεία Απορριπτέοι κωδικός 100 (344 kB)ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (266 kB)ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (249 kB)Αντίγραφο του Platon_data (18...

More info

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει ότι: Στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία θα γίνει η ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ» με...

More info

Τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 (Σχολικοί καθαριστές)

Παρακάτω επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 για τους σχολικούς καθαριστές. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R Συνημμένα αρχεία ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R (208 kB)ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R (201 kB)

More info

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 2/20 για την για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα έγγραφα που αφορούν την ανακοίνωση του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, 20 ατόμων μερικής απασχόλησης και 6...

More info

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 1/20 για την συναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα έγγραφα που αφορά την ανακοίνωση του Δήμου Δίου Ολύμπου για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για 2 θέσεις. ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ1 -2020 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ-1 παραρτημα-σοχ-12-2-2019 Συνημμένα αρχεία ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ1 -2020...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  05.08.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11430     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ      Δίου-Ολύμπου   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”.  Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    Δίου-Ολύμπου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “Μίσθωση...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δίου-Ολύμπου, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  “Μίσθωση...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου”

Ο παρών διαγωνισμός αφορά την <<Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου >>. Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΤΟΧ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΙΤΟΧ...

More info