Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020

31 ViewsΠαρακατω επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020 μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑMΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Attachments ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑMΟΡΦΩΜΕΝΟΣ...

More info

Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2020

60 ViewsΠαρακάτω επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2020 Απορριπτέοι κωδικός 100 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ Attachments Απορριπτέοι κωδικός 100 (344 kB)ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (266 kB)ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ (249 kB)Αντίγραφο του Platon_data...

More info

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

32 ViewsΟ Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει ότι: Στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία θα γίνει η ανάρτηση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Β2, Β3 & Γα ΤΟΥ...

More info

Τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 (Σχολικοί καθαριστές)

77 ViewsΠαρακάτω επισυνάπτονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης του ΣΟΧ 2/20 για τους σχολικούς καθαριστές. ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R Attachments ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R (208 kB)ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ R (201 kB)

More info

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 2/20 για την για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

187 ViewsΠαρακάτω θα βρείτε συνημμένα έγγραφα που αφορούν την ανακοίνωση του Δήμου Δίου Ολύμπου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, 20 ατόμων μερικής...

More info

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ ΣΟΧ 1/20 για την συναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

171 ViewsΠαρακάτω θα βρείτε συνημμένα έγγραφα που αφορά την ανακοίνωση του Δήμου Δίου Ολύμπου για σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για 2 θέσεις. ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ1 -2020 ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ-1 παραρτημα-σοχ-12-2-2019 Attachments ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ1...

More info

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

65 Views          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΤΗΛ. 2352350100         ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  05.08.2020 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11430     ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ...

More info

Συνοπτικός διαγωνισμός Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου

125 ViewsΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ      Δίου-Ολύμπου   Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”

111 ViewsΟ παρών διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )”.  Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Αν. Ολύμπου”

113 ViewsΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ    Δίου-Ολύμπου Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Δίου”

99 ViewsΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δίου-Ολύμπου, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ...

More info

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου”

99 ViewsΟ παρών διαγωνισμός αφορά την <<Μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για τη Δ.Ε Λιτοχώρου >>. Παρακάτω επισυνάπτονται τα απαραίτητα έγγραφα. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΙΤΟΧ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΤΟΧ ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

More info