Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

1,277 Views


Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας
(Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων)
Κωνσταντίνος Κουριάτης – 6978335885, 23520-61445

Αντιδήμαρχος Τουρισμού – Διαχείρισης & Εποπτείας των οικονομικών θεμάτων του Δήμου
Γεώργιος Καραλής – 6988213300

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δίου
Αθανάσιος Καλαϊτζής – 6977636829, 2351-351-000

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιτοχώρου
Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου – 6973238736

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανατ.Ολύμπου
Βασίλειος Βροχαρίδης – 6977353550, 2352-350-202


Εντεταλμένοι Σύμβουλοι:

Σύμβουλος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού
Δημήτριος Πατσιαρίκας, 6974467542

Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού
Βασιλική Κουρινιώτη, 6985942850

Σύμβουλος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων
Νικόλαος Λαμπονίκος, 6942404087

Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Απασχόλησης
Ουρανία Κατσαμάκα, 6977097163

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων εδώ