ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τον υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ της Περιφέρειας Μακεδονίας, κ. Κωνσταντίνο Χρίστογλου και την διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου, κ. Ζοσεφίνα Μπαρμπέρα, υποδέχθηκε στο δημαρχείοο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την καλύτερη δυνατή παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες-τουρίστες ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Συμφωνήθηκε η κάλυψη των ιατρείων της παραλιακής ζώνης, στη διάρκεια του καλοκαιριού, με εφημεριακό κέντρο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες στον Πλαταμώνα. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκε να ελέγχονται και να επαναξιολογούνται οι ανάγκες των ιατρείων και να γίνονται διορθωτικές κινήσεις εάν κρίνεται αναγκαίο.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, κύριο μέλημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι η παροχή όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και προστασίας των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου, και αυτό επιτυγχάνεται μεταξύ των άλλων με την συνεργασία, όπως αυτή επιβεβαιώθηκε από την συνάντηση, με την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, το Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου και τα κατά τόπους ιατρεία των κοινοτήτων του Δήμου.