Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 21 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς που θα γίνει στις 21/06/2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης διακοπής κυκλοφορίας στη Δ.Κ. Βροντούς την Κυριακή 23/6/2024».

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει λόγω της άμεσης συζήτησης του θέματος που προκύπτει από το υπ’ αρ.10865/20-6-2024 έγγραφο καθώς η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 23/6/2024.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

.