Προσκλήσεις Δ.Σ. & Επιτροπών

25.01 2023
Τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/01/2023
17.01 2023
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/01/2023
16.01 2023
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/01/2023
09.01 2023
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/01/2023
27.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/12/2022
22.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2022
22.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/12/2022
16.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/12/2022
12.12 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/12/2022
09.12 2022
Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/12/2022
02.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7/12/2022
01.12 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 5/12/2022
01.12 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 1/12/2022
11.11 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/11/2022
11.11 2022
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/11/2022
11.11 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/11/2022
08.11 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/11/2022
04.11 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 7/11/2022
25.10 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2022
24.10 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/10/2022
17.10 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/10/2022
07.10 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/10/2022
27.09 2022
Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/09/2022
19.09 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022
19.09 2022
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Σεπτεμβρίου 2022
16.09 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/09/2022
06.09 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 9/09/2022
29.08 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 1/09/2022
29.08 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 29/08
19.08 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/08/2022
05.08 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9/08/2022
05.08 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/08/2022
24.07 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/07
22.07 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/07/2022
19.07 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/07/2022
11.07 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 14/07/2022
08.07 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/07/2022
01.07 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05/07/2022
24.06 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2022
21.06 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/06/2022
17.06 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/06
15.06 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16/06
10.06 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/06/2022
09.06 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 09/06/2022
27.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/06/2022
24.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/05/2022
23.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου-Ολύμπου στις 26/05/2022
20.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/05/2022
20.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/05/2022
10.05 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/05/2022
29.04 2022
Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/05/2022
29.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 04/05/2022
21.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/04/2022
19.04 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/04
13.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2022
13.04 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2022
13.04 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/04/2022
12.04 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/04/2022
12.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/04/2022
11.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15/04/2022
04.04 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 8/04/2022
01.04 2022
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/04/2022
24.03 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/03/2022
18.03 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δίου-Ολύμπου την Τετάρτη 23/03/2022
11.03 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 14/03/2022
03.03 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 09/03/2022
21.02 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/02/2022
17.02 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/02/2022
14.02 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/02/2022
07.02 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 11/02/2022
28.01 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/02/2022
28.01 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 02/02/2022
19.01 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/01/2022
17.01 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/01/2022
14.01 2022
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/01/2022
04.01 2022
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
27.12 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 30/12/2021
24.12 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/12/2021
21.12 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 21/12/2021
20.12 2021
Πρόσκληση στην τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/12/2021
14.12 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/12/2021
14.12 2021
Προσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/12/2021
09.12 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2021
03.12 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/12/2021
29.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/12/2021
26.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΟΕ στις 30/11/2021
25.11 2021
Πρόσκληση στην τακτική διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2021
19.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/11/2021
12.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16/11/2021
05.11 2021
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2021
05.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2021
05.11 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/11/2021
25.10 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 29/10/2021
24.10 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29-10-2021
21.10 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25/10/2021
15.10 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/10/2021
02.10 2021
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 7/10/2021
01.10 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 07-10-2021
24.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/09/2021
24.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/09/2021
21.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/09/2021
15.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/09/2021
10.09 2021
Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/09
07.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 10/09/2021
03.09 2021
Πρόσκληση σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/09/2021
25.08 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 25-08-2021
24.08 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27-08-2021
20.08 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/08/2021
16.08 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/08/2021
10.08 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/08/2021
10.08 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Ο.Ε. στις 10/08/2021
05.08 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Ο.Ε. στις 05/08/2021
04.08 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 04/08/2021
30.07 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (διά περιφοράς) στις 04/08/2021
30.07 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 02-08-2021
18.07 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16.07 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19-07-2021
16.07 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16-07-2021
16.07 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/07/2021
13.07 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13-07-2021
06.07 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06-07-2021
05.07 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. στις 09-07-2021
01.07 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 01/07/2021
18.06 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/06/2021
18.06 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
11.06 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. στις 16/06/2021
11.06 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 15/06/2021
04.06 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 07/06/2021
24.05 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 27/05/2021
21.05 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
20.05 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 24/5/2021
14.05 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/05/2021
13.05 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/5/2021
23.04 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/04/2021
21.04 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 21/04/2021
20.04 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 23/04/2021
19.04 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/04/2021
12.04 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 16/04/2021
02.04 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 06/04/2021
26.03 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 31/03/2021
22.03 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 26/3/2021
18.03 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/03/2021
17.03 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/03/2021
08.03 2021
Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/03/2021
01.03 2021
Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05/03/2021
23.02 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 26/02/2021
22.02 2021
Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 26/02/2021
12.02 2021
Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/02/2021
04.02 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 08/02/2021
26.01 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/01/2021
26.01 2021
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
28.12 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 30/12
18.12 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 21/12/2020)
10.11 2020
Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (13 Νοεμβρίου 2020)
26.10 2020
Πρόσκληση στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) στις 30/10/2020
13.10 2020
Πρόσκληση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
25.09 2020
44η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
18.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/9/2020
11.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/9/2020
09.09 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 9/9/2020
04.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 4/9/2020
13.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/08/2020
10.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/08/2020
03.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)
20.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21/07/2020
13.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/07/2020
07.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 09/07/2020
03.07 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 3/7/2020
23.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 26/6/2020
23.06 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 24/6/2020
15.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
09.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 11/6/2020
04.06 2020
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15.05 2020
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
30.04 2020
​ «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
06.04 2020
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
09.03 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/2/2020
17.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17.02 2020
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
27.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/1/2020
14.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/1/2020
27.12 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
14.12 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
05.12 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 10/12/2019
29.11 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
20.11 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/11/2019
08.11 2019
«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
08.11 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
05.11 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 8/11/2019
30.10 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
21.10 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
18.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23/10/2019
14.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/10/2019
10.10 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 10/10/2019
03.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 07/10/2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 25-09-2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24/09/2019
13.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/09/2019
12.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/09/2019
05.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 10-09-2019
29.08 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 30/08/2019
26.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/08/2019
09.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/08/2019
02.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06/08/2019
25.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/07/2019
19.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 22-07-2019
26.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/06/2019
13.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/06/2019
29.05 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03/06/2019
25.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 25.04.2019
24.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 24.04.2019
19.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 23.04.2019
15.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/4/2019
24.03 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 26.03.2019
29.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 29.01
25.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 25.01
19.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 19.12
04.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 04.12
03.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03.12