Προσκλήσεις Δ.Σ. & Επιτροπών

1,332 Views
26.10 2020
Πρόσκληση στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με τηλεδιάσκεψη) στις 30/10/2020
13.10 2020
Πρόσκληση σε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020
25.09 2020
44η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
18.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/9/2020
11.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/9/2020
09.09 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 9/9/2020
04.09 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 4/9/2020
13.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/08/2020
10.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/08/2020
03.08 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (06/08/2020)
20.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 21/07/2020
13.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
13.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 14/07/2020
07.07 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 09/07/2020
03.07 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 3/7/2020
23.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 26/6/2020
23.06 2020
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 24/6/2020
15.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
09.06 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 11/6/2020
04.06 2020
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
15.05 2020
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
30.04 2020
​ «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
06.04 2020
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
09.03 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/2/2020
17.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
17.02 2020
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
12.02 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
27.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
21.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/1/2020
14.01 2020
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 17/1/2020
27.12 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
14.12 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
05.12 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 10/12/2019
29.11 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
20.11 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 22/11/2019
08.11 2019
«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
08.11 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
05.11 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 8/11/2019
30.10 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
21.10 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
18.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23/10/2019
14.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/10/2019
10.10 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 10/10/2019
03.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 07/10/2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 25-09-2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24/09/2019
13.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/09/2019
12.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/09/2019
05.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 10-09-2019
29.08 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 30/08/2019
26.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/08/2019
09.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/08/2019
02.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06/08/2019
25.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/07/2019
19.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 22-07-2019
26.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/06/2019
13.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/06/2019
29.05 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03/06/2019
25.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 25.04.2019
24.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 24.04.2019
19.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 23.04.2019
15.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/4/2019
24.03 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 26.03.2019
29.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 29.01
25.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 25.01
19.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 19.12
04.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 04.12
03.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03.12