ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

53 Views
21.10 2019
«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»
18.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 23/10/2019
14.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
10.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 15/10/2019
10.10 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 10/10/2019
03.10 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 07/10/2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 25-09-2019
20.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 24/09/2019
13.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/09/2019
12.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/09/2019
05.09 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 10-09-2019
29.08 2019
Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. 30/08/2019
26.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/08/2019
09.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 13/08/2019
02.08 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 06/08/2019
25.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 29/07/2019
19.07 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΔΣ 22-07-2019
26.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 28/06/2019
13.06 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 18/06/2019
29.05 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03/06/2019
25.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 25.04.2019
24.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 24.04.2019
19.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 23.04.2019
15.04 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 19/4/2019
24.03 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 26.03.2019
29.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 29.01
25.01 2019
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 25.01
19.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 19.12
04.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 04.12
03.12 2018
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. 03.12