ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

396 Views

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου συστήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 με το “Σχέδιο Καλλικράτης” και τη συνένωση τριών Δήμων: Λιτοχώρου, Δίου και Ανατολικού Ολύμπου. Ο πρώτος ο οποίος εξελέγη Δήμαρχος του νέου Καλλικρατικού Δήμου, ήταν ο Γεώργιος Παπαθανασίου (2011-2014).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (2011 -2014)