ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΕΛΗ:

  1. ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  3. ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  4. ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  5. ΦΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  6. ΧΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ