ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

232 Views

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

 

ΜΕΛΗ:

  1. Αθανάσιος Καλαϊτζής
  2. Κωνσταντίνος Κουριάτης
  3. Δημήτρης Πατσιαρίκας
  4. Νίκος Λαμπονίκος
  5.  Ιωάννης Πούλιος
  6. Πέτρος Κιάφας