ΜΕΛΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ

ΜΕΛΗ:

  1. Σοφία Ζουρζούρα
  2. Γεώργιος Καραλής
  3. Ουρανία Κατσαμάκα
  4. Βασιλική Κουρινιώτη
  5. Αστέριος Χονδρόπουλος
  6. Σοφία Νούλα