Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

1,046 Views

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας (Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας, Πρασίνου και Τεχνικών Έργων)
κ. Κωνσταντίνος Κουριάτης (κιν. 6978335885) – (Γρ. 23520-61445)

Αντιδήμαρχος Τουρισμού-Διαχείρισης & Eποπτείας των Οικ.θεμάτων του Δήμου
κ.Καραλής Γεώργιος (κιν.6988213300)

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δίου
κ. Αθανάσιος Καλαϊτζής (κιν. 6977636829) – (Γρ.235.135.1000)

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιτοχώρου
κ. Σοφία Ζουρζούρα-Παύλου (κιν.6973238736)

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ανατ.Ολύμπου
κ. Βασίλειος Βροχαρίδης (κιν.6977353550) – (Γρ. 235.235.0202)

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι :

κ. Δημήτριος Πατσιαρίκας (τηλ.6974467542)
Σύμβουλος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού

κ. Βασιλική Κουρινιώτη (τηλ.6985942850)
Σύμβουλος Πρόνοιας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού

κ. Νικόλαος Λαμπονίκος (τηλ.6942404087)
Σύμβουλος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων

κ. Ουρανία Κατσαμάκα (τηλ.6977097163)
Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Απασχόλησης

πατήστε : Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων συμβούλων